Kontakt Kia

Predaj a servis vozidiel Kia

Košická 1601,
010 01 Žilina
info@autobecchi.sk
+421 41 511 61 15

Predaj vozidiel Kia:
Pondelok-Piatok: 8:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 13:00

Servis a predaj náhradných dielov Kia:
Pondelok-Piatok: 7:00 – 17:00
Sobota: 8:00 – 13:00

Recepcia

Predaj

Alexander Ižacký
predajca vozidiel Kia
Marián Melo
predajca jazdených vozidiel

Servis

Jozef Barčiak
prijímací a garančný technik Kia
Patrik Michalčák
prijímací technik Kia
Matúš Binder
prijímací technik Kia

Poistné udalosti

Mgr. Marek Genzor
poistné udalosti Kia

Predaj náhradných dielov

Rastislav Paur
predaj náhradných dielov Kia
Timotej Pekár
prijímací technik a predaj náhradných dielov

Servis

Jozef Barčiak
prijímací a garančný technik Kia
Patrik Michalčák
prijímací technik Kia
Matúš Binder
prijímací technik Kia

Predaj

Alexander Ižacký
predajca vozidiel Kia
Marián Melo
predajca jazdených vozidiel

Poistné udalosti

Mgr. Marek Genzor
poistné udalosti Kia

Predaj náhradných dielov

Rastislav Paur
predaj náhradných dielov Kia
Timotej Pekár
prijímací technik a predaj náhradných dielov

Recepcia

Kontaktujte nás

  Auto Becchi, s.r.o.

  Pri Celulózke 3631,
  010 01 Žilina
  info@autobecchi.sk
  041/511 61 00

  IČO: 44 624 948
  IČ DPH: SK2022757682
  DIČ: 2022757682

  Bankové spojenie:
  PRIMA banka Slovensko, a.s.
  číslo účtu: 0583828001/5600
  IBAN: SK46 5600 0000 0005 8382 8001